logo
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
do Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

PESEL

Dane osobowe kandydata

Imiona Nazwisko
Data urodzenia
Czy uczyłeś/aś się w gimnazjum języka niemieckiego? TAK NIE

Zaznacz, czy jesteś zainteresowany przydziałem do grupy z języka niemieckiego przygotowującej się do zdawania certyfikatu DSD (Deutsches Sprachdiplom) I PRO TAK NIE

Wybór języka obcego*

Wybierz drugi język obcy. Kolejność wyboru preferencji oznacz cyframi od 1 (najchętniej) do 3**:

język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański

* Każdy uczeń podejmuje naukę języka angielskiego

** Uczeń podejmuje naukę języka niemieckiego, gdy nie zostaną utworzone grupy języków wskazanych przez ucznia wyżej na liście preferencji

Dodatkowe informacje – testy językowe

W dniu 21.06., 24.06. lub 25.06. w godzinach 8:00-15:00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania. Można się na nich pojawić w dowolnym momencie. Dla uczniów z pozostałych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy, czyli 16.07.2019 r.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt ze szkołą (sekretariat) do dnia 19 lipca 2019 r. w celu napisania testu.

Złożenie podpisu na niniejszym kwestionariuszu oznacza przyjęcie do wiadomości powyższych informacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Podpis rodziców (opiekunów)
Podpis kandydata